Jul 2009


دگرجنسگرایی اجباری: چالش آینده‌ جنبش فمینیستی ایران

رها بحرینی: در جامعه‌ی ایرانی تفاوت میان جنسیت‌ها بسیار نمایان است و در هیچ بخشی از حیات اجتماعی مقوله‌ی سکس و جنسیت از نظر نیفتاده است. مرز میان زن و مرد با قاطعیت تعیین شده و در تمام ساختارهای اجتماعی نیز، علیه زنان، درونی شده است. در قوانین خانواده، دگرجنسگرایی در اشکال مختلف از قبیل تجاوز در چارچوب ازدواج، کتک زدن زن توسط شوهر، خواستگاری و ازدواج‌های از پیش تعیین شده، به عقد در آوردن کودکان، و مقرراتی که به مرد اجازه‌ی طلاق یک جانبه و قیومیت فرزندان را می‌دهد، به زنان تحمیل می‌شود.ما همجنسگرا هستیم

حامد‌: آنچه اینجا می‌نویسم قصه‌ای است از تجربه‌های زندگی خودم و نیز چند نفری که به عنوان همجنسگرا با آن‌ها رابطه‌ی دوستی دارم. برای نوشتن از زندگی و درد و رنج هر کسی ابتدا باید تعریف درستی از شرایط آن زندگی داشت. من هم به عنوان یک گی ابتدا «گی» را از منظر شخصی خودم تعریف می‌کنم. به نظر من، گی مردی است که از نظر عشق، عاطفه، احساس و کشش جنسی، به همجنس خودش تمایل دارد. این تعریف من از گی است. همین.هم‌جنس‌گرایی ایرانی
منتظرانِ خود بودن

دیونیزوس: پرداختن به هم‌جنس‌گرایی در جامعه‌ی ایران به قول قطبی دل شیر می‌خواهد. آن هم در جامعه‌ای که تا مغز استخوانش قضیب‌سالار است و هر بیان هم‌جنس‌گرایانه را خدشه‌ای بزرگ به تقدس این تمدن قضیب‌سالار می پندارد که فارغ از واهمه‌های آسمانی که از عرش بر فرش توهم انسانی نازل می‌شود در خم و پیچ گره‌گاه‌های اجتماعی نیز مسلخی درخور، بنیان می‌نهد.