May 2008


پناهندگی در اروپا

در این برنامه با آقای محمد رضا اسکندری سخنگوی کانون دفاع از دمکراسی در ایران (هلند) در مورد وضعیت پناهندگی در اروپا و هلند گفتگوی داشته ایم .

Download it Here!

...خانم دولت نوری زاده ولالائی در کردستان

مصاحبه با خانم دولت نوری زاده در رابطه با لالائی برای نوزادن در مناطق کرد نشین ایلام

Download it Here!

...ریکخراوی مافی مروفی کوردستان ئیران

وتوویژ وگه ردی سامان رسولپور ئه ندامی ریکخراوی مافی مروفی کوردستان ئیران

Download it Here!

...یارسان. دکتر گلمراد مرادی

در این برنامه دکتر مرادی استاد دانشگاه های آلمان در مورد یارسانی ها یا اهل حق توضیح می دهد.

Download it Here!

وقتی اسم یارسان را می شنویم تاریخ کهنی تداعی می شود. بفرمایید یارسان چیست و تاریخ آن به چه زمانی برمیگردد؟ واژه ی یارسان یعنی خدا یا دستیار یا همکار اما در زبان کردی گورانی یعنی خداوند یعنی کسی که ما باید به او پناه ببریم. یارسان یعنی کسانی گرونده به خداوند هستند. این واژه و واژه اهل حق یک معنی را دارند. این واژه در دوره ی سلطان اسحق بوجود آمده است که دیوان یاران حقیقت در آن زمان مشهور بوده است. این نام در پروسه تاریخ به دلایل مختلف تغییر کرده است و بارها دشمنان انواع نام ها را به آنان نسبت داده اند. خود یارسانی ها کوشش کرده اند به خاطر اینکه بدون دغدغه زیر سایه ی اسلام زندگی کنند اسم های مختلف برای خود انتخاب کرده اند مانند علی الهی، و دشمنان به آنان می گویند شیطان پرست و اهل حق و غیره. علی الهی به این دلیل گفته شده است که ذات خدایی در وجود علی بوده است و یکی از شخصیت های مهم اسلام بوده است. و اما فلسفه ی یارسان. در واقع یارسانی از نظر تاریخی قدیمی ترین آیین جهان است. آنان معتقد به تناسخ روح هستند و و انسان ها دارای روح خدایی هستند و تقریبا اکثر ادیان آسمانی به آن معتقد هستندانجمن قلم کردستان ایران

مصاحبه با حشمت خسروی نویسنده و برنامه ساز تلویزیون و عضو انجمن قلم کردستان ایران در رابطه با انجمن و عرصه فعالیت ادبی و هنری آن.

Download it Here!
موضوعات