Sep 2009


نگاه‌های دیگران به زندگی من ِ متفاوت

رامتین شهرزاد: انسان هم‌جنس‌گرا بیمار نیست. عجیب و غریب نیست. یکی شبیه همه‌ی کسانی که شما هر روز در زندگی روزمره‌‌تان روبه‌رو می‌شوید. در تاکسی کنار او نشسته‌اید، احتمالآ با او هم‌کار هستید و در دانشگاه با هم روزهای خوبی داشته‌اید. ولی شما به عنوان یک دگرجنس‌گرا بنا به موقعیت شامل حقوق قانونی و شرعی‌ای هستید و من به عنوان یک دگرباش جنسی نه حقی در قانون دارم نه واقعیتی در شرع. از این جای‌گاه هم‌جنس‌گرایی فرقه نیست، جنبش نیست، جزیره نیست، هم‌جنس‌گرایی صرف واقعیت انسان‌هایی است که همانند دیگران در حال گذران روزگار خود هستند.معنای همجنس‌گرایی در گفتمان جنسی ايرانيان

نیما شاهد: در این مقاله مروری تاریخی بر روند دگرگونی میل همجنس‌گرایانه در ایران داریم. پرسش اساسی این مقاله این است که چه ویژگی‌های شاخصی سه گونه از همجنس خواهی را در ایران از هم جدا ساخته است. ما میان «شاهد» دوره کلاسیک، «همجنس‌بازی» دوره شهری‌سازی ایران، و «همجنس‌گرایی» دوره اخیر تمایز قایلیم. به نظر ما ترس از همجنس‌گرایی یا هوموفوبیا مرزهای سخن از همجنس‌گرایی را مشخص می‌کند. بنابراین در ایران نیروی منفی هوموفوبیا همواره هویت همجنس‌گرا را معین ساخته است. ما رابطه متقابل سرکوب هوموفوبیا و میل همجنس‌خواهانه را بررسی می‌کنیم.