نشریات


آغاز بیستمین سال انتشار بررسی کتاب

الاهه نجفی: فصل‌نامه‌ی هنری و ادبی «بررسی کتاب» با انتشار شماره‌ی اخیرش وارد بیستمین سال انتشارش شده است. فصل‌نامه‌ی «بررسی کتاب» اکنون دو دهه است که در آمریکا، و در شهر لس‌آنجلس منتشر می‌شود. در این شماره‌ی بررسی کتاب از «منصور خاکسار» شاعر تبعیدی ایرانی که چندی پیش خودکشی کرد نیز یاد شده است. نگاهی می‌اندازیم به شصت و یکمین شماره‌ی «بررسی کتاب» در آغاز بیستمین سال انتشارش در آمریکا.