Dec 2009


۱۲ مرد به جرم لواط محکوم به اعدام شده‌اند

داگ آیریلند: ۱۰ مرد جوان ایرانی از جمله هشت نوجوان در حال حاضر در انتظار اعدام به جرم لواط هستند. همچنين دو نفر دیگر نيز در انتظار محاکمه‌ی مجدد به اتهامی که مجازات اعدام به همراه دارد هستند. از سوی دیگر یک دانشجوی ایرانی فعال حقوق هم‌جنس‌گرایان در مصاحبه‌ای اختصاصی با گی- سیتی، برای اولین بار وجود انجمن دگرباشان جنسی در دانشگاه‌های متعددی در سراسر ایران را تایید کرد.نگاهی گذرا به اوریپید و کاهنه‌های باکوس

پینوکیو:«کاهنه‌های باکوس» کهن‌ترین اثر هنری بر جای مانده است که دگرباشی جنسی را موضوع اصلی خود قرار داده؛ این اثر، در دوران معاصر، بسیار مورد توجه اهل تئاتر بوده و اجراهای فراوانی از آن بر صحنه رفته. دوگانگی جنسیتی دیونیزوس را شاید بتوان با دو سرچشمگی این اسطوره تفسیر کرد. آن بخش‌هایی که از سنت آسیای صغیر و مصر به شخصیت او راه یافته‌اند در کنار آن بخش‌ها که اصل یونانی دارند... .تاتر و هم‌جنس­گرایی

پینوکیو: تاتر بستر گفت‌وگو است و شاید روادارترین هنر. یکی از بزرگ­ترین چالش­های پیش روی هم­جنس­گرایان ایران نبود گفتمان هم­جنس­گرایی در جامعه­ی ماست. نه تنها در میان اکثریت سرراست بلکه متاسفانه در میان خود هم­جنس­گرایان. بهره­گیری از شیوه­ی بیانی تآتر می­تواند راهی برای آغاز باشد.بررسی دلایل مخالفت با همجنسگرایی

ماها: از کسی که ادعا می‌کند همجنسگرایی اختیاری و انتخابی است می‌توان درخواست کرد که برای اثبات ادعای خود، سعی کند که گرایش جنسی خود را حداقل برای یک‌روز یا یک‌ساعت یا یک‌دقیقه هم که شده عوض کند و بعد صادقانه نتیجه را بگوید که آیا موفق شده یا نه. مسلم است که موفق نخواهد شد. چون گرایش جنسی انتخابی نیستدشواری‌های دگرجنس‌گرایی
در جست‌وجوی زمینی برای سکونت

نامیا علی‌پور: نیاز جنسی مانند سایر نیازهای فیزیکی، نه‌تنها قابل چشم‌پوشی نیست بل‌که هم‌واره تمهیداتی برای رفع خود تولید و اجرا کرده، و به هر صورت ممکن راه‌حلی برای برون ‌رفت از خفقان می‌یابد. با توجه به این مسأله آیا می‌توان ادعا کرد که یکی از دلایل هم‌جنس‌گرا شدن افراد در جوامع بسته، مشکل رابطه با جنس مخالف می‌باشد؟مشكلات جامعه‌ی اقلیت جنسی ایرانی
صحرایی تاریک برای جزیره‌های بی‌شکل

كسری بختیاری: انسان موجودی پیچیده است با گرایشات و سلایقی متفاوت و متنوع. همان‌گونه که هیچ دو انسانی مثل هم نیستند، احساسات هیچ دو انسانی هم نسبت به هم‌نوع یا جنس مخالف خود به یك شكل نمی‌تواند باشد. اما این موضوعی‌ است که در جامعه‌ی ایران به معضلی پیچیده، حتا به قیمت هزینه شدن زندگی افراد تبدیل شده است.