Oct 2010


نقدی بر رمان پیرهن رنگرزان نوشته‌ی جانان میرزاده
تفاوت چندانی میان همجنسگرایی و دگرجنسگرایی نیست

مرتضی. ش.: میرزاده ما را این‌جا با یكی دیگر از جلوه‌های گذار ایران از سنت به مدرنیته مواجه می‌كند: همجنسگرای ایرانی كه دیگر هویت جنسی خود را پذیرفته نمی‌تواند به جهان پیشامدرن شیخ‌ها و شاهدان برگردد حتی اگر بخواهد. سرك بكش! برایم مهم نیست. سوراخ كلید باز است، اما توقع نداشته باش كه من هم میل فضولانه‌ی تو را ارضا كنم.گفت‌وگو با شهره صولتی
«انسان و تن را آزاد و محترم می‌دانم»

رامین جعفری: همه انسانیم سیاه، سفید، سرخ، کوتاه، بلند، چاق یا لاغر. تفاوت آن‌چنان نیست، دگرجنسگرا و یا همجنسگرا. درخواست زیادی هم نیست، اما انتظار برابری انتظاری بس طولانی‌ست. گرایش ما بخشی از وجود انکار ناپذیری‌ست که وجود خود ماست، در خیابان، در محل کار، در خانه، و یا در صحنه‌ای مقدس. محلی برای بیان احساس، برای همگام کردن نقش‌های بی‌پرده. با تشکر و تحسین فراوان امروز با شهره صولتی گفت‌وگو می‌کنم.