پیوند زندگی با ادبیات


پیوند زندگی با ادبیات و مهمانی نارنج‌ها

فرشاد سروش: نشر افق در ایران تصمیم دارد تعدادی از آثار مهم «ارنست همینگوی،» را در مجموعه‌ای با عنوان «میراث همینگوی» به چاپ بسپارد. از «میراث همینگوی» تاکنون رمان «پیرمرد و دریا» (با ترجمه‌ی نازی عظیما) منتشر شده و «مردان بدون زنان» دومین کتاب این مجموعه است که وارد بازار کتاب می‌شود. اگر در شاهکار بودن بسیاری از نوشته‌های همینگوی مناقشه نکنیم، آثار درخشان را باید همگام با تحولات زبانی هرچند سال یک بار مجدداً ترجمه کرد، و این مجموعه چنین رویکردی را تحقق می‌بخشد.