Jan 2010


هویت‌جویی زنان ایرانی در تاریخ معاصر - بخش هشتم
شوهرداری؛ جهاد اصلی زنان

فروغ.ن.تمیمی: موضع‌گیری بنی‌صدر در مورد حجاب سیاستی دو پهلو بود. او از طرفی خواهان عدم تحمیل حجاب و از سویی برای توجیه چرایی واجب بودن حجاب در اسلام، با ارائه دادن یک تئوری به‌ اصطلاح علمی ادعا کرد از موی زن اشعه‌ای نامرئی ساطع می‌شود که باعث ازبین رفتن مقاومت مردان در برابر زیبایی زنانه می‌شود! در نهایت بنی‌صدر با تشویق زنان به استفاده از حجاب، خواهان احترام آن‌ها به ارزش‌های اسلامی شد.بررسی رویکرد «سکس رادیکال»‌ها و «فمینیسم رادیکال» به کار جنسی و پورنوگرافی
قسمت اول
تن من زمین نبرد توست!

کیت سوترلند ترجمه‌ی لادن مقدم: «سکس رادیکال»‌ها با به‌چالش کشیدن تعریفی که «فمینیست‌های رادیکال» از پورنوگرافی ارائه می‌دادند و ابراز شک نسبت به ظرفیت قوانین و مقرارت دولتی برای برآوردن نیازهای جنسی زنان، مخالفت خود را با سانسور ابراز کردند. «فمینیست‌های رادیکال» اما، به‌نام برابری برای زنان، از قوانین سانسور در این زمینه به‌شدت حمایت می‌کردند.هویت‌جویی زنان ایرانی در تاریخ معاصر - بخش هفتم
انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم

فروغ.ن.تمیمی: هیستری کنترل رفتار و بدن زنانه یکی از ویژگی‌های همه نیروهای بنیاد‌گرای مذهبی است. روحانیت بنیادگرا در تمام دوره پهلوی، از بی‌حجابی زنان و سینما، کاباره و غیره بیش‌تر شکایت داشت تا گسترش فقر و بی‌کاری درجامعه. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اعتراضی که به شکل‌گیری دوباره‌ی جنبش زنان بعد از انقلاب پا داد مسأله حجاب اجباری بود که تا امروز نیز بخش زنده‌ای از مطالبات زنان را در زیست روزمره پوشش داده است.بررسی آثار و زندگی جودی شیکاگو پایه‌گذار هنر فمینیستی
هنر، زمینه‌ا‌ی برای تحقق اندام‌هایی زنانه

نادیا آرام: جودی شیکاگو هنرمند، نویسنده، آموزگار و متفکر سرشناس فمینیست در تلاش برای اثبات قدرت هنر هم‌چون وسیله‌ای برای تحول فکری و دگرگونی اجتماعی آثار درخشانی برجای گذاشت. هم‌چنین او تولید و خلاقیت هنری را ابزاری برای تحقق هویت زیستی زنان می‌دانست. شیکاگو پایه‌گذار لحنی در هنر شد که امروزه به‌عنوان هنر فمینیستی شناخته می‌شود. ویژگی برجسته آثار او استفاده از نقشی جمعی در تألیف آثار هنری بود.هویت‌جویی زنان ایرانی در تاریخ معاصر - بخش ششم
روشن‌فکران مردسالار و تابوی زن غرب‌زده

فروغ.ن. تمیمی: با آفرینش تابوی «زن غرب زده» و متهم کردن او به عنوان عامل امپریالیسم فرهنگی، اپوزیسیون مذهبی و غیرمذهبی، تلاش زنان را برای کسب یک هویت مستقل و مدرن، نفی کرده و با زن متجدد در دوره پهلوی برخوردی خصمانه و سکسیستی داشتند. تلاش‌های روشنفکران دینی در دهه پنچاه، به تدوین روایت ایدئولوژیک از اسلام، نقد و بازسازی سنت در پوششی انقلابی و آرمانی منتهی می‌شود.بخش دوم از «ذهن دگرجنسگرازده»
کسوف‌های جنسیت و تاریخ استیلا

مونیک ویتیگ، ترجمه حمید پرنیان: هیچ زن-بودن یا مرد-بودنی وجود ندارد. «مرد» و «زن» مفاهیم سیاسی متضادی هستند، و امکانی که آن دو را یکی می‌سازد همان هنگام هم بر می‌چیندشان. دگرگونی روابط اقتصادی بسنده نخواهد بود. ما باید مفاهیم کلیدی سیاسی را دگرگون کنیم، مفاهیمی که برای ما راه‌بردی‌اند. چراکه نظم دیگری از مادیت و زبان وجود دارد، و آن مفاهیم راه‌بردی بر زبان تأثیر می‌گذارند.هویت‌جویی زنان ایرانی در تاریخ معاصر - بخش پنجم
تصویب حق طلاق و ممنوعیت چند همسری

فروغ.ن. تمیمی: با ورود زنان نماینده به مجالس شورا و سنا فصل جدیدی در مبارزات زنان ایرانی آغاز شد. تلاش‌هایی که در اولین بروز عینی و عملی منجر به تصویب لایحه «حمایت از خانواده» در چند مرحله شد. لایحه‌ای که اولین قدم در نبردی پرتلاش برای به ثمر رسیدن منجر به تصویب حق طلاق و در مراحل بعدی تا به‌دست آوردن حق سقط جنین نیز پیش رفت.