خوانش دیجیتال


در سوگ «نویسنده»

کتی اکر، ترجمه سوده نگین‌تاج: نگرانی من در مورد در حاشیه گذاشته شدن نویسندگان و نوشته‌هایشان در این جامعه است. هر زمان در یک جامعه نویسندگان به حاشیه رفته‌اند یک چیزی قطعا و عمیقا در مورد رابطه‌ی نویسندگی و جامعه به خطا رفته است. زیرا برای نوشتن باید از دنیا و جهان نوشت و همزمان متعهد و مجذوب دنیا شد. اما پیشه‌ی ادبی به شکلی که در حال حاضر وجود دارد به نظر می‌رسد که روابط بین نویسندگان و جامعه را تاریک و مبهم می‌کند.خوانشی از «آشفتگی جنسیتی» اثز جودیت باتلر، ترجمه امین قضایی
باتلر و خشونت هنجارهای جنسیتی

الهام ملک پور: «آشفتگی جنسیتی»، در جست‌وجوی راه‌هایی است تا نشان دهد همین تفكرِ «چه چیزی ممكن است» در زندگی «جنسیتی‌شده» با فروض قاهرانه و عادی‌شده، مسدود گشته است. كتاب هم‌چونین به دنبال از‌میان‌بردن تمامی تلاش‌هایی است كه گفتمانی از حقیقت را به كار می‌گیرند تا كنش‌های جنسی و جنسیتی اقلیت را مشروعیت‌زدایی نمایند.