Nov 2009


کافکا در دام کافکائسک

ناصر غیاثی: از بیش از نیم قرن پیش، مقداری از دست‌نوشته‌های فرانتس کافکا، این مهم‌ترین نویسنده‌ی یهودی آلمانی‌زبان، در یکی از گاوصندوق‌های یکی از بانک‌های زوریخ قرار داد. این دست‌نوشته‌ها شامل مهم‌ترین کتا‌ب‌های او، اوراق شخصی و طرح‌هایش است. آلمانی‌ها می‌خواهند آن را بخرند و به آرشیو ادبیات آلمان واقع در شهر مارباخ ببرند، اما اسرائیلی‌ها مانع شده‌اند. این گزارش نگاه کوتاهی دارد به چند و چون ماجرا.مرگ زبان‌ها

ونداد زمانی: مرگ زبان‌ها اجتناب ناپذیر است برای مثال می توان به تأثیرات مهاجرت که به شکل بسیار گسترده‌ای در جهان معاصر در حال تکوین شدن است،اشاره کرد. مهاجرت مردمی که از زبان‌های بومی استفاده می‌کردند به شهرهای بزرگ که معمولاً در آن زبان‌هی مشترک‌تر بین‌المللی نظیر انگلیسی کاربرد دارد، آن‌ها را مجبور می‌کند که برای ارتباط با جامعه جدید، زبان مسلط در شهر را به کار بگیرند.با ترانه‌سرایان
«شیدا»ی شیدا

محمود خوشنام: می‌توان گمان کرد که شیوه‌ی تازه‌ای که علی‌اکبر شیدا در تصنیف‌سازی به‌کار برده است، مورد پسند جامعه قرار گرفته و از سوی دیگران بی‌نام و نشانی نیز تقلید شده است. شیداشناسان یکی دو نشانه برای تشخیص اصالت تصنیف‌های او در دست دارند. یکی آن که متن تصنیف‌ها ترکیبی از شعر شاعران معروف و شعرهای ساده‌ی خود اوست. دیگر آن که آهنگ تصنیف‌ها همیشه با یک بخش ضربی تند رنگ‌مانند پایان می‌گیرد.