گزارش هفتگی زمانه


یک هفته با زمانه - برنامه دوم
از جشن شریفی‌ها تا غم روزنامه‌نگاری در ایران

لیدا حسینی‌نژاد، مریم اقدمی: هفته گذشته زمانه حدود ۷۵ خبر، ۱۵ گزارش، ۲۵ گفتگو و ۱۰ مقاله و همچنین دو فیلم منتشر کرده است. ۷ معرفی کتاب و ۷ روزشمار انقلاب نیز از مطالب روزانه سایت زمانه هستند. با کنار گذاشتن خبرها، حدود ۱۵ برنامه سیاسی، ۵ برنامه اجتماعی، ۱۰ برنامه هنری، ۱۰ برنامه فرهنگی، ادبی و معرفی کتاب، ۵ برنامه اندیشه و ۵ برنامه درباره زنان بوده است. تقریبا ۲۵ برنامه را در هفته گذشته همکاران زن رادیو زمانه ساخته‌اند. از بین این برنامه‌ها تقریبا ۳۰ مطلب فقط بر روی سایت منتشر شده است و نسخه رادیویی ندارند.